Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach

Status prawny - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach

Uchwała nr  1985/171/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 19.07.2012 roku

w sprawie

nadania statutu Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590) w związku z treścią art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 38, a także art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111)