Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach

Rada Programowa - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach

Rada Programowa

 1. Andrzej Goleniewski - Kierownik Działu Edukacji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego
 2. prof. Andrzej Gwóźdź – filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego
 3. Krzysztof Kraus – przedstawiciel Rady Miasta Katowice
 4. prof. Tadeusz Miczka – filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego
 5. prof. Marian Oslislo – artysta plastyk, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 6. Zbigniew Przedpełski – przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
 7. dr hab. Adam Sikora – nagradzany i uznany polski operator filmowy, fotograf, reżyser, scenarzysta i malarz
 8. dr Marcel Sławiński – pracuje dla filmu, teatru i telewizji. Jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej oraz kierownikiem Katedry Scenografii Filmu i TV na Wydziale  Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 9. Zuzanna Tomaszewska - przedstawicielka Rady Miasta Racibórz
 10. Adam Wesołowski - dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
 11. Michał Wojaczek - dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej
 12. Marek Zieliński  - dyrektor Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris i wieloletni dyrektor festiwalu Ars Cameralis łączącego różne dziedziny sztuki, jak  literatura, muzyka, sztuki audiowizualne.