Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach

Dyrekcja placówki - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach

Dyrekcja placówki

Dyrektor
Ewa Sadkowska

Adres:
siedziba Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice
Telefon: 32 206 88 61
Email: 
info@silesiafilm.com
Zadania:
Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Instytucji Filmowej „Silesia-Film”, zarządza nią przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego. Dyrektor zatrudnia i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami Instytucji Filmowej „Silesia-Film” na poszczególnych stanowiskach pracy. Dyrektor może tworzyć i likwidować poszczególne stanowiska pracy oraz powoływać spośród pracowników różnych komórek organizacyjnych Instytucji Filmowej „Silesia-Film” zespoły do realizacji nowych zadań.

Zastępca Dyrektora
Anna Szrama
Adres:
siedziba Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice
Telefon: 32 206 88 61
Email: 
info@silesiafilm.com
Zadania:
Zastępca Dyrektora nadzoruje pracę kin, Filmoteki Śląskiej, Działu Promocji, Działu Produkcji Wydarzeń, Silesia Film Commission oraz zastępuje Dyrektora w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu podczas jego nieobecności spowodowanej chorobą, w czasie urlopu lub delegacji.

Główny Księgowy
Grzegorz Marcol
Adres:
siedziba Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice
Telefon: 32 206 88 61 wew. 122
Email: 
g.marcol@silesiafilm.com
Zadania:
Główny Księgowy odpowiada za całokształt gospodarki finansowej Instytucji Filmowej „Silesia-Film” i zastępuje Dyrektora w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu podczas jednoczesnej nieobecności jego i Zastępcy Dyrektora spowodowanej chorobą, w czasie urlopu lub delegacji. Główny Księgowy nadzoruje pracę Działu Finansów i Kadr.